Řešení a produkty

Stavíme na nástrojích a technologiích SAP. Potřeby našich obchodních partnerů naplňujeme vytvářením vlastních produktů a balíčků, s cílem zvýšit efektivitu jejich obchodních procesů.


SAP S/4HANA pro výrobu

Společnost SAP navrhla systém S/4HANA a dříve SAP R/3 jako digitální jádro pro kompletní procesy ve výrobních společnostech. Plánování výroby je v tomto směru proces sladění požadavků s výrobní kapacitou, jehož výsledkem je harmonogram výroby a plán nákupu základních výrobních potřeb.
Základ tvoří modul SAP PP (Production Planning). Sleduje a zaznamenává toky výrobního procesu včetně plánovaných a skutečných nákladů. Kontrolu kvality nejen procesů výroby, ale i nákupu a prodeje, zajišťuje modul SAP QM (Quality Management).
Je plně integrován s ostatními moduly jako SD, MM, QM, FICO & PM .

SAP Manufacturing Suite

Skupina produktů, s jejichž pomocí lze v reálném čase sledovat paralelně více částí výrobního procesu (jako jsou zdroje, personál, stroje a ostatní) a pomocí signálů dávat zpět do ERP systému SAP a dalších komponent.
Cílem je digitalizace výrobních procesů a jejich integrace s ERP. Kompletně využívá metodologii postavenou na Industry 4.0. K dispozici jsou on-prem i cloud verze.
SAP Manufacturing Suite zahrnuje tyto produkty:

  SAP Manufacturing Execution (SAP ME)
  SAP Manufacturing Integration and Intelligence (SAP MII)
  SAP Plant Connectivity (SAP PCo)

SAP Solution Manager

Jako jedni z mála se přímo specializujeme na sadu nástrojů v řešení SAP Solution Manager. Možná i vy platíte poplatky za údržbu spojenou s licencemi SAP, a zároveň nevíte, že vlastníte práva na užití tohoto produktu. Anebo využíváte jen jeho omezené funkcionality. Solution Manager navíc v rámci přechodu na S/4HANA poskytuje specifické služby, které v rámci přechodu pomáhají přijímat potřebná rozhodnutí, případně usnadňuje jeho plynulejší průběh.
Tento produkt pokrývá prakticky vše - od čistě technických záležitostí, jako je sledování aktivity a zdraví systému, přes testování, řízení kvality v IT a změn, až po vyhodnocovaní ukazatelů výkonnosti obchodních procesů. Obsahuje prostředí pro dokumentaci, ať už z počátku implementace nebo ze samotného provoz.

Více informací zde.

Smart User Licence Cockpit (SULC)

SULC je komplexní nástroj, který umožňuje monitorování a vyhodnocení aktivity uživatelů ve vazbě na přidělené licence SAP. Vznikl na základě našich zkušeností s prodejem a auditem všech typů licencí poskytovaných společností SAP. Denně měří aktivitu uživatelů a procesů napříč sledovanými systémy. Tato data následně vyhodnocuje a správcům systému tak umožňuje identifikovat možné nesoulady. Díky tomu pomáhá s efektivnějším přidělováním uživatelských licencí, čímž snižuje náklady na provoz. Pomáhá i předcházet komplikacím a neplánovaným dokupům licencí, jejichž potřeba by mohla vyvstat z auditů prováděných společností SAP. 
Více informací zde.

Mass Job Operation

MJO nabízí administrátorům a uživatelům systémů SAP R/3 a SAP S/4HANA centrální hromadnou správu background jobů, umožňuje hromadné úpravy jobů a plánování jejich předem vytvořených sad. Další možností je hromadné pozastavení periodických jobů před odstávkou systému a jejich opětovné naplánování ve volitelném časovém intervalu tak, aby joby po odstávce plynule navázaly na původní periodicitu. Výhodou nástroje je kromě centralizace a detailního přehledu o jobech také možnost jednoduše vracet provedené změny. Řešení je postavené na SAP Solution Manager.
Více informací zde.