Řešení a produkty

Stavíme na nástrojích a technologiích SAP. Potřeby našich obchodních partnerů naplňujeme vytvářením vlastních produktů a balíčků, s cílem zvýšit efektivitu jejich obchodních procesů.


SAP S/4HANA pro výrobu

Společnost SAP navrhla systém S/4HANA a dříve SAP R/3 jako digitální jádro pro kompletní procesy ve výrobních společnostech. Plánování výroby je v tomto směru proces sladění požadavků s výrobní kapacitou, jehož výsledkem je harmonogram výroby a plán nákupu základních výrobních potřeb.
Základ tvoří modul SAP PP (Production Planning). Sleduje a zaznamenává toky výrobního procesu včetně plánovaných a skutečných nákladů. Kontrolu kvality nejen procesů výroby, ale i nákupu a prodeje, zajišťuje modul SAP QM (Quality Management).
Je plně integrován s ostatními moduly jako SD, MM, QM, FICO & PM .

SAP Manufacturing Suite

Skupina produktů, s jejichž pomocí lze v reálném čase sledovat paralelně více částí výrobního procesu (jako jsou zdroje, personál, stroje a ostatní) a pomocí signálů dávat zpět do ERP systému SAP a dalších komponent.
Cílem je digitalizace výrobních procesů a jejich integrace s ERP. Kompletně využívá metodologii postavenou na Industry 4.0. K dispozici jsou on-prem i cloud verze.
SAP Manufacturing Suite zahrnuje tyto produkty:

  SAP Manufacturing Execution (SAP ME)
  SAP Manufacturing Integration and Intelligence (SAP MII)
  SAP Plant Connectivity (SAP PCo)

SAP Solution Manager

Jako jedni z mála se přímo specializujeme na sadu nástrojů v řešení SAP Solution Manager. Možná i vy platíte poplatky za údržbu spojenou s licencemi SAP, a zároveň nevíte, že vlastníte práva na užití tohoto produktu. Anebo využíváte jen jeho omezené funkcionality. Solution Manager navíc v rámci přechodu na S/4HANA poskytuje specifické služby, které v rámci přechodu pomáhají přijímat potřebná rozhodnutí, případně usnadňuje jeho plynulejší průběh.
Tento produkt pokrývá prakticky vše - od čistě technických záležitostí, jako je sledování aktivity a zdraví systému, přes testování, řízení kvality v IT a změn, až po vyhodnocovaní ukazatelů výkonnosti obchodních procesů. Obsahuje prostředí pro dokumentaci, ať už z počátku implementace nebo ze samotného provoz.

Více informací zde.

Smart User Licence Cockpit (SULC)

SULC je komplexní nástroj, který umožňuje monitorování a vyhodnocení aktivity uživatelů ve vazbě na přidělené licence SAP. Vznikl na základě našich zkušeností s prodejem a auditem všech typů licencí poskytovaných společností SAP. Denně měří aktivitu uživatelů a procesů napříč sledovanými systémy. Tato data následně vyhodnocuje a správcům systému tak umožňuje identifikovat možné nesoulady. Díky tomu pomáhá s efektivnějším přidělováním uživatelských licencí, čímž snižuje náklady na provoz. Pomáhá i předcházet komplikacím a neplánovaným dokupům licencí, jejichž potřeba by mohla vyvstat z auditů prováděných společností SAP. 

Mass Job Operation

MJO nabízí administrátorům a uživatelům systémů SAP R/3 a SAP S/4HANA centrální hromadnou správu background jobů, umožňuje hromadné úpravy jobů a plánování jejich předem vytvořených sad. Další možností je hromadné pozastavení periodických jobů před odstávkou systému a jejich opětovné naplánování ve volitelném časovém intervalu tak, aby joby po odstávce plynule navázaly na původní periodicitu. Výhodou nástroje je kromě centralizace a detailního přehledu o jobech také možnost jednoduše vracet provedené změny. Řešení je postavené na SAP Solution Manager.
Více informací zde.

>

SAP Cloud ALM

Správa životního cyklu aplikací (ALM) od společnosti SAP poskytuje procesy, nástroje, osvědčené postupy a služby pro správu řešení SAP i non-SAP. Můžete těžit z hotového nativního cloudového řešení navrženého jako centrální vstupní bod pro správu vašeho prostředí SAP s řízenou implementací řízenou obsahem a vysoce automatizovanými operacemi. SAP Cloud ALM pomáhá podniku proaktivně spravovat, monitorovat, provozovat a optimalizovat řešení SAP Cloud. SAP Cloud ALM je součástí cloudového předplatného obsahujícího Enterprise Support, cloud edition a SAP Enterprise Support.
Více informací zde.

SAP Signavio

SAP Signavio je cloudové řešení Business Process Management (BPM), které pomáhá společnostem modelovat, analyzovat, optimalizovat a provádět změny jejich podnikových procesů. Pokud vaše organizace hledá spolehlivý nástroj, který by vám rychle a ve velkém pomohl zefektivnit Vaše podnikové procesy, řešením může být právě SAP Signavio. Poskytuje týmům platformu pro spolupráci na návrhu a zlepšování procesů a zahrnuje funkce pro težení (process mining), modelování, analýzu, zlepšování a monitorování procesů.
Více informací zde.

Tricentis

Tricentis jako platforma pro testování obsahuje vše, co potřebujete k podpoře celého životního cyklu testování napříč vašimi podnikovými aplikacemi. Pokrývá vše od aplikací, jako jsou SAP a non-SAP, až po vlastní a cloudové aplikace. Dokonce se integruje s nástroji open source a DevOps, takže můžete centrálně řídit testovací aktivity a zapojit automatizaci průběžného testování. Nástroj je vhodný pro End to End testování vašich aplikací.
Více informací zde.

LeanIX

Co je LeanIX EAM LeanIX EAM je softwarová aplikace určená pro správu podnikové architektury. Enterprise Architecture Management zahrnuje sladění IT infrastruktury a systémů organizace s její obchodní strategií a cíli. Zahrnuje porozumění a dokumentaci IT prostředí organizace, plánování a navrhování nové IT architektury na podporu neustále se vyvíjející obchodní strategie a dohled nad implementací takových architektonických změn. LeanIX EAM pomáhá provádět tyto procesy efektivně tím, že poskytuje platformu pro správu a optimalizaci podnikové architektury.
Více informací zde.