KDO JSME

Tým s velmi dobrými znalostmi produktu SAP Solution Manager a to nejenom z pohledu technologie a produktu, ale i z mnohaleté praxe organizace a řízení IT procesů v prostředí SAP podporovaných tímto produktem.

CO DĚLÁME

Specializujeme se na řízení IT v prostředí produktů firmy SAP. Pomáháme našim zákazníků vytvářet a organizovat zákaznická kompetenční centra, tvořit metodiky a podporovat je produktem SAP Solution Manager

REFERENCE

Náš tým se podílel na řadě projektů jak v ČR tak v zahraničí. Mezi reference našich konzultantů patří projekty z oblasti státní správy, automobilového průmyslu, bankovnictví a pojišťovnictví, utilit a mnoha dalších.

evropsky-fond-2

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:
„SOLAPPS, reg. č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_066/0007531“
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Cílem projektu je vývoj 2 nových produktů (Mass Job Manager a Central Dashboard), což přinese zákazníkům větší efektivitu při práci se SAP Solution Managerem a zvýšení kvality a přehlednosti vytěžovaných informací pro další využití při řízení firem.

SGEN it je členem skupiny MIBCON