KDO JSME

Tým konzultantů s velmi dobrými znalostmi SAP Solution Manager, řízení výroby a kvality v systému SAP a to nejenom z pohledu technologie a produktu, ale i z mnohaleté praxe organizace a řízení IT procesů a výrobních procesů.

CO DĚLÁME

Specializujeme se na řízení IT v prostředí produktů firmy SAP. Pomáháme našim zákazníků vytvářet a organizovat zákaznická kompetenční centra, tvořit metodiky a podporovat je produktem SAP Solution Manager. Zaměřujeme se na přechod, řízení výroby a kvality v S/4HANA.

REFERENCE

Náš tým se podílel na řadě projektů jak v ČR tak v zahraničí. Mezi reference našich konzultantů patří projekty z oblasti státní správy, automobilového průmyslu, bankovnictví a pojišťovnictví, utilit a mnoha dalších.

Vlastní produkty

logo-sgn-mjoAplikace Mass Job Operations poskytuje uživatelům systémů společnosti SAP možnosti centrálně a hromadně spravovat  background joby na SAP Solution Manager, do kterého jsou napojené  standardně další SAP systémy. MJO nabízí funkcionality pro centrální, hromadné úpravy background jobů. Dále také pro plánování předem vytvořených sad jobů a pro pozastavení a opětovné spuštění všech jobů ve volitelném časovém intervalu.

Více
logoSULC je komplexní nástroj od společnosti SGEN it s.r.o. umožňující monitorování a vyhodnocení aktivity uživatelů ve vazbě na přidělené licence. Nástroj vznikl na základě našich dlouholetých zkušeností se SAP Solution Manager. Denně měří aktivitu napříč sledovanými systémy a umožňuje snadné dohledání relevantních informací, kdy jsou všechny informace organizovány do několika přehledných obrazovek.

Více
logo-smd-03-smallAplikace System Monitoring Dashboard (SMD) byla navržena tak, aby poskytla uživatelům SAP Solution Manager výstupy z monitoringů na jednom místě. Dispečer či správce systémů si vybere metriky, které potřebuje vidět pro konkrétní systémy. Při vývoji jsme se zaměřili na uživatelskou přívětivost a jednoduché nastavení. Standardní logika prezentace metrik nenabízí vidět například jednu metriku pro více systémů nebo více specifikcých monitoringů na jedné obrazovce.

evropsky-fond-2

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:
„SOLAPPS, reg. č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_066/0007531“
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Cílem projektu je vývoj 2 nových produktů (Mass Job Manager a Central Dashboard), což přinese zákazníkům větší efektivitu při práci se SAP Solution Managerem a zvýšení kvality a přehlednosti vytěžovaných informací pro další využití při řízení firem.

SGEN it je členem skupiny MIBCON