Služby

V jakých oblastech pomáháme.

Jsme tým zkušených konzultantů, kteří mají poradenskou praxi v přímo z výrobních firem i z oblasti IT poradenství.
Nabízíme služby v následujících oblastech:

Výrobní procesy

Dodáváme jednoduchá a standardní řešení postavená na systému SAP R/3 nebo SAP S/4HANA. Cílem je optimalizovat kompletní výrobní procesy. Stavíme na maximálním využití a efektivním nastavení modulů Výroba (PP) a Řízení kvality (QM). Integrujeme je s ostatními částmi systémů jako jsou řízené sklady, finance, projekty apod.
Detailně se zabýváme kapacitním plánováním ve výrobních firmách, včetně využití rozšířeného plánování PP/DS. Nahrazujeme excelové tabulky přehlednějšími nástroji nebo vylepšujeme váš nastavený proces v prostředí SAP.
Díky hluboké znalosti vnitřního uspořádání systému jsme schopni navrhnout a rychle realizovat konkrétní vývoj, dle vašich aktuálních potřeb. Samozřejmostí je vývoj v ABAP, FIORI, SAP SCP nebo dalších, open-source technologiích.

Optimalizace IT procesů

Abyste mohli řídit a provozovat systémy SAP co nejlépe, vytěžit co nejvíc jejich potenciál, je třeba zavést jasná pravidla a metodiky. Jsme připraveni vám pomoci s návrhem organizace a s tvorbou kompetencí ve vaší firmě, se zprovozněním vlastního kompetenčního centra.  Předáme vám naše know-how, jak efektivně využít nejen Best Practices od společnosti SAP, ale i postupy ITIL, CoBit apod.
Zároveň jsme schopni zajistit implementaci jednotlivých postupů, a to pomocí řešení SAP Solution Manager, SAP Cloud ALM, SAP Signavio a LeanIX.

Digitalizace výroby

Je to široké téma, které zahrnuje veškeré aspekty skrývající se pod pojmem Průmysl 4.0. Nabízíme analýzu vašeho stávajícího výrobního prostředí, definice optimální roadmapy přechodu na digitální výrobu, včetně odhadů potřebných kapacit, nutných prostředků, časového harmonogramu a celkových nákladů.
Naší přidanou hodnotou je schopnost propojit jednotlivé prvky systému i SW řešení z různých oblastí v jeden kooperující celek. Primárně to je propojování dat generovaných stroji a činnostmi lidí s procesy probíhajícími v provozním systému. Využíváme různá řešení postavená na platformě SAP jako jsou SAP MII a ME nebo SAP Leonardo Internet of Things.

S/4HANA

V souvislosti s přechodem na novu verzi SAP S/4HANA se většina našich klientů musí zamyslet a rozhodnout, jakou cestou se vydat. Připravujeme SAP Readiness Check, který je jedním ze vstupů pro následné rozhodnutí, a definujeme optimální cestu včetně odhadů potřebných kapacit, prostředků a časového harmonogramu.
Úzce přitom spolupracujeme se společnostmi ve skupině MIBCON Group a SAP ČR. To nám umožňuje pokrýt celé portfolio SAP řešení i vám poskytnout nadhled nad budoucím směřováním jednotlivých nástrojů a technologií.

Školení

Ušijeme vám na míru workshopy a školení týkající se řešení a produktů SAP. Povede je lektor se zkušenostmi s daným produktem nebo řešením a bude mít pro vás i precizně připravená prostředí pro praktické vyzkoušení nových znalostí.
Školení můžeme uskutečnit buď přímo u vás, či v našich prostorech, včetně sídel společností z naší skupiny.

Vývoj na míru

Vždy se snažíme využívat standardní funkcionalitu daného systému. Pokud ale není možné požadavky uspokojit touto cestou, je náš tým připraven vyvinout řešení podle vašich potřeb a představ. Typicky to bývá základní workflow, jindy komunikační rozhraní (IDoc, RFC, oData, EDI) nebo i ucelené aplikace.
Nabízíme vývoj v prostředí ABAP (on-prem i cloud), HANA, JAVA, PHP, JavaScript. Díky naším architektům jsme schopni navrhnout architekturu postavenou na SAP Cloud Platform.

Bázová podpora SAP

Dlouhodobě pro klienty zabezpečujeme servisní služby kolem báze systémů, a to od jednorázové implementace, až po dlouhodobější činnosti na základě smluv SLA (Service Level Agreement). S našimi partnery z oboru profesionálních datacenter jsme pro vás schopni zajistit pronájem výpočetního výkonu, který systémy SAP vyžadují.